ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล

อุปนายกสภาสถาบัน

Tel. 0 2329 8242

Fax 0 2329 8241