เลื่อนการสอบ English Exit Exam เป็นวันที่ 8 ตุลาคม

เลื่อนการสอบ English Exit Exam
Start
End

เลื่อนการสอบ English Exit Exam สำหรับรอบวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เป็น "วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565"

>> แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังภายในสถาบันฯ และบริเวณโดยรอบ เริ่มคลี่คลายแล้ว แต่เนื่องด้วยหลายพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑล ยังคงมีน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้า-ออกที่พักและการเดินทางมายังสนามสอบของนักศึกษา

>> เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้สมัครสอบ คณะศิลปศาสตร์ จึงขอแจ้งเลื่อนการสอบ English Exit Exam จากเดิมรอบวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เป็น "วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565"

>> ผู้สมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox page School of Liberal Arts, KMITL