News

นักศึกษาวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ได้รับรางวัลเยาวชนผู้เป็นแบบอย่างดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ น้องมอซซ์ นายติณหพัชร์ ปฏิมาวิรุจน์

นักศึกษา วิศวกรรมการบินและอวกาศ #วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

ที่ได้รับเลือกให้เป็น #เยาวชนผู้เป็นแบบอย่างดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเยี่ยมชม สจล.

ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ

พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

สำนักงานคลัง และสำนักงานบริหารทรัพย์สิน

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Quick Win Meet & Talk 2022 คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมผู้บริหารของสถาบัน

ร่วมพูดคุยแนวทางนโยบายการขับเคลื่อนสถาบัน

ชูนโยบาย Quick Win Meet

สจล.ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ร.๔ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช #พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ใน

KMIDS ฉลองครบรอบ 5 ปี

#KMIDS ฉลองครบรอบ 5 ปี

วันที่ 18 สิงหาคม วันก่อตั้งโรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งตรงกับวันวิทยาศาสตร์ของไทย ด้วยปณิธานมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำของโรงเรียนนานาชาติชั้นนำสายวิทยาศาสตร์

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คว้าชนะเลิศกีฬายิงปืน อุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สจล.

ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศ อุดมศึกษา ประจำปี 2565 (ชิงถ้วยพระราชทาน)

ระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม

สัมมนาการจัดทำแผนที่นำทางของเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาสู่งานวิจัย

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน “การจัดทำแผนที่นำทางของเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาสู่งานวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Roadmap 2022)”

วิทยาเขตชุมพรฯ จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และคลินิกเฉพาะทาง ตรวจสุขภาพฟรี

รศ. ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร และศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง จัดงาน AMI Technology Roadmap 2022

ดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

เป็นประธานในการเปิดงาน AMI Technology Roadmap 2022 ในหัวข้อ Thailand

เปิดกองถ่ายภาพยนตร์สั้น พบกันในงานวันลูกพระจอม

เปิดกองถ่ายภาพยนตร์สั้นสุดพิเศษแล้ววันนี้ จากทีมภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 🧡🧡🧡

พลาดไม่ได้แล้ว น้อง ๆ จะได้พบกับหนังสั้นสุดพิเศษนี้ ในงานวันลูกพระจอม อย่าลืมติดตามกันนะคะ 😍