News

สจล.ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่เข้ายากที่สุด 10 อันดับแรก

สจล.ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่เข้ายากที่สุด 10 อันดับแรก

จัดอันดับโดย  BoostUp  โดยมีคะแนนสอบเข้าสูงสุด 1 ใน 3 ของประเทศ

วช. หนุนทีมวิจัย สจล. ช่วยเกษตรกร

วช. หนุนทีมวิจัย สจล. ช่วยเกษตรกร🌿🌱

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หนุนทีมวิจัย สจล. ถ่ายทอดกระบวนการผลิตไอน้ำสมุนไพร ต่อยอดองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี สจล.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รองศาสตราจารย์

APAIE Bangkok 2023

Post-Conference: Campus tour at KMITL

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล

หลักสูตรน่าเรียนคณะวิทยาศาสตร์

รวบรวม 10 หลักสูตรน่าเรียน 📣📚🎉
คณะวิทยาศาสตร์ สจล. 
-------------------------
น้องๆคนไหน ยังลังเลจะเลือกเรียนสาขาไหน 
จบไปทำอาชีพอะไรได้บ้าง 

Gen Z to be CEO

เริ่มแล้ววันนี้กับโครงการ Gen Z to be CEO
ซึ่ง สจล. ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้า และกระทรางพาณิชย์

เปิดรับนักเรียน ม.ต้น-ปลาย เข้าร่วม XcerScience เรียนจริง ปฏิบัติจริง

"ถ้าไม่อยากให้ Portfolio ว่าง  เชิญมาสร้างกิจกรรมดี ๆ ร่วมกับเรา"
เข้าร่วมกิจกรรมไม่ใช่เรื่องยาก  เพืยง"รวมกลุ่มแล้วนัด ก็จัดให้ได้เลย" ‼️

น้ำใจจาก สจล. สู่ ประเทศตุรกี

น้ำใจจาก สจล. สู่ ประเทศตุรกี

กับคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ตุรกี

       

LET PRO โปรแกรมผู้บริหารระดับสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลง

#LETPRO

🏌️‍♂️Ladkrabang Executive for Transformation Program : LET PRO โปรแกรมผู้บริหารระดับสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ขยายเวลารับบทความ การประชุม

📣ขยายเวลาการรับบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2566 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

💻อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเครื่องมือในการจัดทําวิทยานิพนธ์ และเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ได้อย่างสะดวก