Skip to main content

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ ได้รับรางวัล การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

รางวัลที่ 2 หุ่นยนต์ สสท

ขอแสดงความยินดีกับ

นายอัมฤทธิ์ สุนันทา นายเริงฤทธิ์ สอนเวช นายบัญชา พวงพิกุล  นายปิยะวัฒน์ บุญชัยเกียรติ

นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สมาชิกทีม  "Spinal lookchintip"  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  

ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565

ในหัวข้อ "เกมการแข่งขัน พิชิตวัฏจักรหอคอย สู่แดนภารตะ"

จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  

เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

ณ MCC Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

Share this page