พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม

12 สิงหา

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล. พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร สจล. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกันนี้ยังร่วมสักการะพระนิรันตราย และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ณ ลานอุทยานพระจอมเกล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

Share this page