Skip to main content

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน

Roboneus

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน
เปิดรับสมัครแล้ว รอบ Online จำนวน 500 ท่าน

สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา และ อาชีวะศึกษา
งานนี้ห้ามพลาด เพราะเราจะถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ มาตรฐานใช้งานในอุตสาหกรรม (Mobile Robot for industry level) โดยเน้นการสร้างแผนที่ และเคลื่อนที่ไปตามเป้าหมาย และการใช้เซนเซอร์คลื่นวิทยุ หรือ ไลด้า ในการปฏิบัติภารกิจ

รอบ Online วัน เสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2567 จำนวน 500 ท่าน
(ได้รับ Electronic Certificate หลังจากผ่านการอบรม) 

รอบ Onsite วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 จำนวน 50 ท่าน
(ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจาก Online จะได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบ Onsite ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โดยการอบรมรอบ Onsite จะเต็มไปด้วยการได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในภาคอุตสาหกรรม 

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่
https://forms.gle/KEbp62fucTB3Frfj8

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page