Skip to main content

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับรางวัล Content ยอดเยี่ยม Quiz Bowl TikTok Challenge

คณะอุตสาหกรรมอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับรางวัล Content ยอดเยี่ยม จากการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ Quiz Bowl TikTok Challenge ประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ "Feel GoodFood Science" https://vt.tiktok.com/ZSFcm7fAV/ ภายใต้โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2024

 

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page