Skip to main content

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศว

ชมภาพบรรยากาศพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันขอยินดีต้อนรับน้อง ๆ วิศวลาดกระบังรุ่น 61 ทั้ง 1,931 คน

เข้าสู่รั้วพระจอมเกล้าลาดกระบังด้วยนะคะ 🧡

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page