Skip to main content

ประกาศการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา รอบที่ 2 และ รอบที่ 3

KMITL

ประกาศการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 และ รอบที่ 3

.

รอบที่ 2 
- รับสมัคร วันที่ 20 - 22  พฤษภาคม 2567 กรอกใบสมัคร ผ่านทาง https://forms.gle/LSr1hiThDduKpk6B6           
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก รอบที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2567 (รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี แต่จะพิจารณานักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) เป็นอันดับแรก)
------------------------------------------------------------------------
รอบที่ 3 
- รับสมัคร วันที่ 10 - 11  มิถุนายน 2567 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก วันที่ 17 มิถุนายน 2567 (รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี)

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page