Skip to main content

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ

1

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ

"62 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง The Master of innovation"

ศิษย์เก่าเกียรติยศ ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จและความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ผู้ที่ทำให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นที่รู้จัก

ในโอกาสครบรอบ 62 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศทั้ง 12 ท่าน ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และนี่คือส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจของสถาบัน ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนและนักศึกษาต่อไป

ลำดับที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อดีตอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง The Disruptor เมืองไทย
ผู้ก่อตั้ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร พร้อมจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ /มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล / KMITL – KOSEN และ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล.

ลำดับที่ 2  ดร.บุญธรรม หาญพาณิชย์
กรรมการ-รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลในนาม “โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอลปิทอล รัตนาธิเบศร์
นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย หนึ่งในบุคคลสำคัญในการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ของประเทศไทย

ลำดับที่ 3 คุณพงษ์ชัย อมตานนท์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ก่อตั้งบริษัทธุรกิจชั้นนำด้านอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานการผลิตและออกแบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคนไทย 100% ในนาม “ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น”
เจ้าของธุรกิจบริการคาเฟ่อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง หรือ Robotic Barista ตู้เต่าบิน และเจ้าของตู้เติมเงินมือถือ บุญเติม

ลำดับที่ 4 คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้ง Kumwell Corporation ผู้พัฒนาและวิจัยเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า รวมทั้งสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นความถี่รบกวนต่างๆ จากทุกช่องทาง  เราใส่ใจความปลอดภัยชีวิตคุณ We Take You To Eagle Safety

ลำดับที่่ 5 คุณนพชัย วีระมาน
กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
การปฏิวัติอุตสาหกรรมความเย็นที่นอกเหนือจากพัดลม และเครื่องปรับอากาศ ด้วยพัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็นรายแรกของไทย

ลำดับที่ 6 คุณชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรก
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลำดับที่ 7 คุณทวีวัฒน์ จันทรเสโน
กรรมการผู้จัดการ ซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน
Cisco ผู้นำด้านไอทีและระบบเครือข่ายทั่วโลก มีบทบาทสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจดิจิตอล และทรานส์ฟอร์มประเทศไทย เทคโนโลยี รวมถึงความเชี่ยวชาญและโซลูชั่นของซิสโก้ได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรและธุรกิจต่างๆ เพื่อเปลี่ยนวิธีการทำงาน การใช้ชีวิต การเล่น และการเรียนรู้ของคนไทย

ลำดับที่ 8 คุณพิเสฐ จึงแย้มปิ่น
Honorary Founder บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ร่วมก่อตั้งบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) ในปี 1981 โดยจุดเริ่มต้นของบริษัท มีทีมงาน 4-5 คน
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ได้จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ตั้งแต่ปี 2003 และปัจจุบันมีพนักงานกว่าร้อยคน

ลำดับที่ 9 คุณโสฬส ปุณกะบุตร
โปรดิวเซอร์ และนักแต่งเพลง อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สอนวิชาแต่งเพลง บันทึกเสียง และมิกซ์เสียง ผู้สร้างสรรค์งานดนตรี อยู่ในวงการเพลงเมืองไทยกว่า 30 ปี ในฐานะ Songwriter, Composer, Producer และ Mix and Mastering Engineer

ลำดับที่ 10 คุณภิมุข สิมะโรจน์
เลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
-เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
-อดีตประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
-อดีตผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
-อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงทรัพยากรวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
-อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ 11 คุณจิราพร ลายลักษณ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงินบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำธุรกิจอันดับหนึ่งในการขายสินค้าและบริการด้าน GPS Tracking ในประเทศไทย มีการพัฒนาโปรแกรมพิเศษสำหรับบริหารจัดการงานขนส่งการพัฒนาระบบแผนที่ DIGITAL เพื่อมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ GPS รวมถึงการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า IoT Solutions ให้กับองค์กรชั้นนำหรือหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสร้างสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ ให้ก้าวทันนานาประเทศทั่วโลก

ลำดับที่ 12 คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้นำกลุ่มบริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม มีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจและความยั่งยืนแก่องค์กรและสังคมไทย

 

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page