Skip to main content

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

วิทยาศาสตร์

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 

สถาบันขอยินดีกับลูกพระจอมทุกท่าน

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page