Skip to main content

แนวทางการปฏิบัติและการดำเนินการเนื่องจากการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 สำหรับบัณฑิตศึกษา

กำหนดวันจบ

✅แนวทางการปฏิบัติและการดำเนินการเนื่องจากการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 ของสจล. (เพิ่มเติม) สำหรับบัณฑิตศึกษา

➡️นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ให้ใช้กำหนดการสำเร็จการศึกษาตามปฎิทินการศึกษาเดิม คือ วันที่ 31 กรกฏาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสแกน OR Code 👇

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page