Skip to main content

Kaipou (ไกปู) นักศึกษาบริหารธุรกิจ เกมเมอร์ไทยรุ่นใหม่ผู้สร้างชื่อในเวทีระดับโลก ​

อันดับ 5 ของโลก กีฬาอีสปอร์ต

ขอแสดงความยินดีกับ Kaipou (ไกปู) เกมเมอร์ไทยรุ่นใหม่ผู้สร้างชื่อในเวทีระดับโลก🌏

นายณัฏฐพัฒน์ อนุรักษ์ธาดา ชื่อในเกมคือ Kaipou (ไกปู) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ สร้างชื่อในเวทีระดับโลก ครองอันดับ 5 ของโลก 🏅ในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตของ AxieCon Classic World Championship 2022 ที่ประเทศสเปน นายณัฏฐพัฒน์ เป็นคนไทยคนเดียวและคนแรกที่ไปแข่งขันในรายการนี้ ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกของเกม Axie Classic เพื่อเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่เวอร์ชันใหม่อย่าง Axie Origin

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page