Skip to main content

winner Robinson Lifestyle & TVARA Taekwondo Championship 2024 

KMITL

Congratulations The winner Robinson Lifestyle & TVARA Taekwondo Championship 2024 
ขอแสดงความยินดีกับนายปฐวี ผ่องโสภา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเทควันโด ประเภท พุมเซ่ สายดำ จากการแข่งขัน  Robinson Lifestyle & TVARA Taekwondo Championship 2024 

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page