ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title File attachment Authored on Sort ascending
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีหอพักนักศึกษา อาคาร 7,8 จำนวน 1 รายการ 2023-03-22
ขอบเขตของงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-03-08
ราคากลางงานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปี 2566 2023-03-08
รายละเอียดครุภัณฑ์รายการ เครื่องสแกนสามมิติสำหรับงานปฏิบัติการทันตกรรม 2023-03-08
ราคากลางครุภัณฑ์ รายการ เครื่องสแกนสามมิติสำหรับงานปฏิบัติการทันตกรรม 2023-03-08
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนอาคารเรียนรวม 12 ชั้น 2023-02-06
ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 2023-01-27
ประกาศ งานจ้างควบคุมงานปรับปรุงตึกอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2023-01-26
ประกาศขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดโต๊ะปฏิบัติการห้องแลปทันตกรรม 2023-01-26
ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดโต๊ะปฏิบัติการห้องแลปทันตกรรม 2023-01-26
ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ 2023-01-26
ประกาศขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ขากรรไกรเทียมปรับได้บางส่วน (Semi-adjustable) 2023-01-26
ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการพร้อมแหล่งจ่ายไฟพร้อมวางแผงชุดฝึก จำนวน 24 ชุด 2023-01-19
ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์รายการ ชุดหัวกะโหลกสำหรับการเรียนการสอนแบบติดกับโต๊ะเรียน 2023-01-13
ประกาศขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดหัวกะโหลกสำหรับการเรียนการสอนแบบติดกับโต๊ะเรียน 2023-01-13
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร ECC 2022-12-27
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม 2022-12-27
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงทางเดินเท้าภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2022-12-23
ราคากลางงานปรับปรุงทางเดินเท้าภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2022-12-23
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานด้านล้อเลื่อนรถไฟฟ้าและระบบห้ามล้อ จำนวน 1 ชุด 2022-12-02