Skip to main content

จองภาพบัณฑิต

จองภาพบัณฑิต

จองภาพบัณฑิต #สจล ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

🔰วันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

🔰วันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

🔰วันที่ 4 และ 9 มกราคม 2566 หอประชุมใหญ่สถาบัน

ถ่ายภาพ กำหนดราคาและจัดจำหน่าย โดยบริษัทนิวซาลอน 1999 จำกัด

📲 สอบถาม 02-2332276 หรือ 02-2344489

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page