Skip to main content

นศ.คณะวิศวฯ คว้าชนะเลิศ โครงการ Kubota Farm-Tech

kubota

🥰ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานิศา ผาริโน นายธีรภัทร์ แพงวาปี และนายบุณยกร อุดมสิน นักศึกษาขั้นปีที่ 3 #ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร #คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล #ชนะเลิศ ในโครงการ Kubota Farm-Tech Innovator Hackathon 2022 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อเรื่อง "M.A.A.R.I. ถ้าคุณรู้จักมะลิ คุณจะไม่รู้จักคำว่าอ่อนอีกต่อไป" เป็นการตรวจสอบความอ่อน-แก่ของทุเรียนตั้งแต่ผสมเกสร ณ Kubota Farm จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

__________________________________________________

#kmitl #ลุยไปด้วยกัน

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page