Skip to main content

นักเรียนสาธิตนานาชาติ สจล.ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

KMIDS ชนะเลิศหุ่นยนต์

ขอแสดงความยินดี👏กับทีม KMIDS Zaaa

สมาชิกประกอบด้วยนายธีรดนัย ตันไล้ นายสิรดนัย ตันไล้ นายปุณโชติ แก้วสุวรรณ นักเรียน #โรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัล #ชนะเลิศ🥇 จากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Top International Robotic Tournament (TIRT) 2022 และ APRAใน รุ่น University โดยเป็นการแข่งขันข้ามรุ่นระดับการศึกษา และ รุ่น AGV MISSION CHALLENGE (University) ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ประเทศไต้หวัน โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

_____________________________________________

#KMITL #สจล #KMIDS

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page