Skip to main content

ศิษย์เก่าเกียรติยศ ภิมุข สิมะโรจน์

ภิมุข สิมะโรจน์

คุณภิมุข สิมะโรจน์ รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ

"62 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง The Master of innovation"

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 27

ศิษย์เก่าเกียรติยศ ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จและความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ผู้ที่ทำให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นที่รู้จัก ในโอกาสครบรอบ 62 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศทั้ง 12 ท่าน ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และนี่คือส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจของสถาบัน ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนและนักศึกษาต่อไป 🧡

ชมคลิป https://youtu.be/vxUBE4J6Dls

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page