Skip to main content

สจล. จัดกิจกรรม We Grow Together ตอน "คืนใจให้ด่านช้าง ปลูกต้นกล้าให้แผ่นดิน"

กิจกรรม We Grow Together ตอน "คืนใจให้ด่านช้าง ปลูกต้นกล้าให้แผ่นดิน"

สจล. จัดกิจกรรม We Grow Together

ตอน "คืนใจให้ด่านช้าง ปลูกต้นกล้าให้แผ่นดิน"

วันที่ 17 ตุลาคม 2565

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล. ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล เข้าร่วมชมนิทรรศการ "คืนใจให้ด่านช้าง KMITL L-O-V-E PROJECT"
ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี จัดโดยสำนักงานบริหารกายภาพ คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานใน สจล.

โดยมีผู้บริหารระดับจังหวัดเข้าร่วมงานได้แก่
นางสุกันตา  ศรีกำพล ปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  , นายประเสริฐ  ม่วงอยู่ ผอ. ศูนย์ป่าไม้สุพรรณบุรี ,ท่านสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์ อดีต ผวจ. สุพรรณบุรี และอดีต รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้นำชุมชน อาสาสมัครชุมชน ผู้บริหารสจล. อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน

Image

 

โดยในวันนี้ทุกคนจะร่วมปลูกต้นไม้รวม 506 ต้น แบ่งเป็น ต้นแก้วเจ้าจอม 6 ต้น และต้นสน 500 ต้น 1 ต้น 1 คน 1 ล้านความหมาย

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. กล่าวว่า สจล. มุ่งพัฒนางานวิจัยด้าน BCG : Bio Circular Green Economy ส่งเสริมพลังงานทางเลือก ฟาร์มอัจริยะ การเกษตรที่ทันสมัย สร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ รวมถึงการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วางแผนการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้อำเภอด่านช้าง ได้เกิดโมเดลต้นแบบในการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ประสบความสำเร็จในทุกมิติ และช่วยเหลือชุมชนได้อย่างยั่งยืน

Image
รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล.
 ​​​​รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล.

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล กล่าวว่า ทางจังหวัดขอขอบคุณทาง สจล. ที่มารุกลุยงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยทางจังหวัดได้มอบท่านนายอำเภอด่านช้าง และทีมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยประสานงานเต็มที่ โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดกระบวนการผลิตที่ทันสมัย สร้างรายได้ที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวสุพรรณบุรีได้

Image
นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สจล. ตั้งอยู่ในเขตตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีนี้  ได้รับมอบจากกรมป่าไม้ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อการถ่ายทอดวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกด้านที่สถาบันเชี่ยวชาญ สู่ภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มีศูนย์บริการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยไม่ต้องเดินทางเข้า กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญ และเพื่อนำความเจริญสู่ชนบทตามนโยบายของรัฐบาล

Image
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สจล.

เพื่อนำสถาบันไปสู่ The Word Master of Innovation มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมของสถาบันสู่การใช้ประโยชน์จริงในสังคม ภายใต้นโยบาย 5 Global Index หนึ่งในนั้น คือ เรื่อง Global Infrastructure เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ และผลักดันการนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็ว โดย Quick Win ข้อที่ 5 เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้ง Index Global Learning Quick Win #19-20 ศูนย์การเรียนรู้ ชุมพร ฯ - ด่านช้าง ดินแดนแห่งการเรียนรู้ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์และพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นการพัฒนาศูนย์ดาราศาสตร์ ในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์  รวมทั้งเป็นสถานที่ในการศึกษาวิจัยด้วยการบูรณาการด้านวิชาการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้


ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ Facebook Page : KMITL และ Website : www.kmitl.ac.th

#KMITL2022  #ลุยไปด้วยกัน  #FightTogether  #WeGrowTogether  #ด่านช้าง  #สุพรรณบุรี

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page