Skip to main content

เขมจิราณี คว้าเหรียญทองเอแมท

นศ.ได้รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ เขมจิราณี บวรธรรมทัศน์ (ฟ้า)

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

👑เหรียญทอง ชนิดกีฬาเอแมท (A-math) ประเภทคู่ผสม

🏀การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์

ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page