Skip to main content

​ หมึกพิมพ์เรืองแสงเตรียมจากคาร์บอนควอนตัมดอท ​

หมึกพิมพ์

✨ผลงานสุดปังของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

หมึกพิมพ์เรืองแสง💥เตรียมจากคาร์บอนควอนตัมดอท

ซึ่งมีสมบัติเชิงแสงที่สามารถดูดกลืนพลังงานและปลดปล่อยออกมาในรูปของการเรืองแสงภายใต้ Black light

🔰ใช้ประโยชน์ทางด้านการป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร พิมพ์ลายบน กระเป๋า เสื้อผ้า และบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ

🔰ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง โลหะหนัก และสารทางชีวเคมีอื่น ๆ ด้วยการเรืองแสงและดับแสงของชิ้นงาน

จากสมบัติดังกล่าวทำให้ชิ้นงานมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น

✅การตรวจจับการเน่าเสียของอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์และนมสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารอัจฉริยะ

✅การประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เช่น เชื้อ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa และ Streptococcus pyogenes เป็นต้น

✅สามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจจับและบ่งชี้ปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักสำหรับน้ำในอุตสาหกรรม เช่น ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และสารหนู เป็นต้น

✅ตอบสนองต่อสารชีวเคมีอื่น ๆ ในร่างกาย เช่น กลูโคส ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจโรคเบาหวาน

.

พบกับผลงานนี้ได้ในงาน KMITL Innovation Expo 2024

📌1-3 มีนาคม 2567

📌ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.

💥ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ❗️ ได้ที่ expo.kmitl.ac.th

✅หรือรับชม Live ผ่าน Facebook : KMITL Official และ YouTube : KMITL

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page