Skip to main content

Health & Living

ไข่ไก่สดมาตรฐาน

เปลี่ยนเพราะรัก ปรับเพื่อชาว สจล. 😘

รู้หรือไม่ โรงอาหาร สจล. เราควบคุมภาพวัตถุดิบแล้วนะ ❓

วันนี้หนูอยากรู้...พี่จัดให้ จะพาทุกคนไปเปิดแหล่งวัตถุดิบ โรงอาหาร

KMITL Medical Centre

สจล. มีคลีนิคเวชกรรมให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลากร

  • http://medicalcenter.kmitl.ac.th/

Sports facilities

KMITL has many sports facilities for students, staff, and the